قسمت 14سریال goblin

تاینی موویز


جهت سفارش تبلیغات با شماره در تماس باشید (ماهانه تنها....... تومان با بازدهی عالی)

ثبت تبلیغات لینکی در سایت تنها با ...... تومان در ماه

دانلود سریال کره ای جن Goblin 2016
عنوان ها: گابلین | جن | Goblinوضعیت پخش: هنوز شروع نشده | تریلر اضافه شدزیرنویس فارسی: دارد | بزودیژانر: عاشقانه | فانتزی | درامشبکه پخش: tvNتعداد قسمت: 16تاریخ پخش: 2 دسامبر 2016 | جمعه، ۱۲ آذر ۱۳۹۵روز های پخش: جمعه ها و شنبه ها بازیگران: Gong Yoo , Kim Go Eun , Lee Dong Wookکره سریال - مرجع دانلود رایگان سریال کره ای
دانلود سریال کره ای جن Goblin 2016
عنوان ها: گابلین | جن | Goblinوضعیت پخش: درحال پخش | تا قسمت 8 اضافه شدزیرنویس فارسی: دارد | تا قسمت 8 اضافه شدژانر: عاشقانه | فانتزی | درامشبکه پخش: tvNتعداد قسمت: 16تاریخ پخش: 2 دسامبر 2016 | جمعه، ۱۲ آذر ۱۳۹۵روز های پخش: جمعه ها و شنبه ها بازیگران: Gong Yoo , Kim Go Eun , Lee Dong Wookکره سریال - مرجع دانلود رایگان سریال کره ای
دانلود سریال کره ای جن Goblin 2016
عنوان ها: گابلین | جن | Goblinوضعیت پخش: درحال پخش | تا قسمت 6 اضافه شدزیرنویس فارسی: دارد | تا قسمت 6 اضافه شدژانر: عاشقانه | فانتزی | درامشبکه پخش: tvNتعداد قسمت: 16تاریخ پخش: 2 دسامبر 2016 | جمعه، ۱۲ آذر ۱۳۹۵روز های پخش: جمعه ها و شنبه ها بازیگران: Gong Yoo , Kim Go Eun , Lee Dong Wookکره سریال - مرجع دانلود رایگان سریال کره ای
دانلود سریال کره ای جن Goblin 2016
عنوان ها: گابلین | جن | Goblinوضعیت پخش: درحال پخش | تا قسمت 6 اضافه شدزیرنویس فارسی: دارد | تا قسمت 5 اضافه شدژانر: عاشقانه | فانتزی | درامشبکه پخش: tvNتعداد قسمت: 16تاریخ پخش: 2 دسامبر 2016 | جمعه، ۱۲ آذر ۱۳۹۵روز های پخش: جمعه ها و شنبه ها بازیگران: Gong Yoo , Kim Go Eun , Lee Dong Wook
قسمت 6 کیفیت 540p اضافه شدکره سریال - مرجع دانلود رایگان سریال کره ای
دانلود سریال کره ای Goblin 2016
عنوان ها: گابلین | جن | Goblinوضعیت پخش: درحال پخش | تا قسمت 12 اضافه شدزیرنویس فارسی: دارد | تا قسمت 11 اضافه شدژانر: عاشقانه | فانتزی | درامشبکه پخش: tvNتعداد قسمت: 16تاریخ پخش: 2 دسامبر 2016 | جمعه، ۱۲ آذر ۱۳۹۵روز های پخش: جمعه ها و شنبه ها بازیگران: Gong Yoo , Kim Go Eun , Lee Dong Wook
قسمت 12 کیفیت 720p.x265 اضافه شدکره سریال - مرجع دانلود رایگان سریال کره ای
دانلود سریال کره ای Goblin 2016
عنوان ها: گابلین | Goblinوضعیت پخش: درحال پخش | تا قسمت 12 اضافه شدزیرنویس فارسی: دارد | تا قسمت 11 اضافه شدژانر: عاشقانه | فانتزی | درامشبکه پخش: tvNتعداد قسمت: 16تاریخ پخش: 2 دسامبر 2016 | جمعه، ۱۲ آذر ۱۳۹۵روز های پخش: جمعه ها و شنبه ها بازیگران: Gong Yoo , Kim Go Eun , Lee Dong Wook
قسمت 12 کیفیت 720p.x265 اضافه شدکره سریال - مرجع دانلود رایگان سریال کره ای
دانلود سریال کره ای Goblin 2016
عنوان ها: گابلین | Goblinوضعیت پخش: درحال پخش | تا قسمت 14 اضافه شدزیرنویس فارسی: دارد | تا قسمت 14 اضافه شدژانر: عاشقانه | فانتزی | درامشبکه پخش: tvNتعداد قسمت: 16تاریخ پخش: 2 دسامبر 2016 | جمعه، ۱۲ آذر ۱۳۹۵روز های پخش: جمعه ها و شنبه ها بازیگران: Gong Yoo , Kim Go Eun , Lee Dong Wook
قسمت 14 زیرنویس فارسی اضافه شدکره سریال - مرجع دانلود رایگان سریال کره ای
دانلود سریال کره ای جن Goblin 2016
عنوان ها: گابلین | جن | Goblinوضعیت پخش: درحال پخش | تا قسمت 2 اضافه شدزیرنویس فارسی: دارد | تا قسمت 2 اضافه شدژانر: عاشقانه | فانتزی | درامشبکه پخش: tvNتعداد قسمت: 16تاریخ پخش: 2 دسامبر 2016 | جمعه، ۱۲ آذر ۱۳۹۵روز های پخش: جمعه ها و شنبه ها بازیگران: Gong Yoo , Kim Go Eun , Lee Dong Wook
قسمت 2 زیرنویس فارسی اضافه شدکره سریال - مرجع دانلود رایگان سریال کره ای
دانلود سریال کره ای جن Goblin 2016
عنوان ها: گابلین | جن | Goblinوضعیت پخش: درحال پخش | تا قسمت 4 اضافه شدزیرنویس فارسی: دارد | تا قسمت 4 اضافه شدژانر: عاشقانه | فانتزی | درامشبکه پخش: tvNتعداد قسمت: 16تاریخ پخش: 2 دسامبر 2016 | جمعه، ۱۲ آذر ۱۳۹۵روز های پخش: جمعه ها و شنبه ها بازیگران: Gong Yoo , Kim Go Eun , Lee Dong Wook
قسمت 4 زیرنویس فارسی اضافه شدکره سریال - مرجع دانلود رایگان سریال کره ای
دانلود سریال کره ای جن Goblin 2016
عنوان ها: گابلین | جن | Goblinوضعیت پخش: درحال پخش | تا قسمت 3 اضافه شدزیرنویس فارسی: دارد | تا قسمت 3 اضافه شدژانر: عاشقانه | فانتزی | درامشبکه پخش: tvNتعداد قسمت: 16تاریخ پخش: 2 دسامبر 2016 | جمعه، ۱۲ آذر ۱۳۹۵روز های پخش: جمعه ها و شنبه ها بازیگران: Gong Yoo , Kim Go Eun , Lee Dong Wook
قسمت 3 زیرنویس فارسی اضافه شدکره سریال - مرجع دانلود رایگان سریال کره ای
دانلود سریال کره ای Goblin 2016
عنوان ها: گابلین | جن | Goblinوضعیت پخش: درحال پخش | تا قسمت 9 اضافه شدزیرنویس فارسی: دارد | تا قسمت 9 اضافه شدژانر: عاشقانه | فانتزی | درامشبکه پخش: tvNتعداد قسمت: 16تاریخ پخش: 2 دسامبر 2016 | جمعه، ۱۲ آذر ۱۳۹۵روز های پخش: جمعه ها و شنبه ها بازیگران: Gong Yoo , Kim Go Eun , Lee Dong Wook
قسمت 9 زیرنویس فارسی اضافه شدکره سریال - مرجع دانلود رایگان سریال کره ای
دانلود سریال کره ای Goblin 2016
عنوان ها: گابلین | Goblinوضعیت پخش: به اتمام رسیده | تا قسمت آخر اضافه شدزیرنویس فارسی: دارد | تا قسمت آخر اضافه شدژانر: عاشقانه | فانتزی | درامشبکه پخش: tvNتعداد قسمت: 16تاریخ پخش: 2 دسامبر 2016 | جمعه، ۱۲ آذر ۱۳۹۵روز های پخش: جمعه ها و شنبه ها بازیگران: Gong Yoo , Kim Go Eun , Lee Dong Wook
قسمت 16 زیرنویس فارسی اضافه شدکره سریال - مرجع دانلود رایگان سریال کره ای
دانلود سریال کره ای Goblin 2016
عنوان ها: گابلین | جن | Goblinوضعیت پخش: درحال پخش | تا قسمت 10 اضافه شدزیرنویس فارسی: دارد | تا قسمت 10 اضافه شدژانر: عاشقانه | فانتزی | درامشبکه پخش: tvNتعداد قسمت: 16تاریخ پخش: 2 دسامبر 2016 | جمعه، ۱۲ آذر ۱۳۹۵روز های پخش: جمعه ها و شنبه ها بازیگران: Gong Yoo , Kim Go Eun , Lee Dong Wook
قسمت 10 زیرنویس فارسی اضافه شدکره سریال - مرجع دانلود رایگان سریال کره ای
دانلود سریال کره ای Goblin 2016
عنوان ها: گابلین | Goblinوضعیت پخش: درحال پخش | تا قسمت ویژه اضافه شدزیرنویس فارسی: دارد | تا قسمت 13 اضافه شدژانر: عاشقانه | فانتزی | درامشبکه پخش: tvNتعداد قسمت: 16تاریخ پخش: 2 دسامبر 2016 | جمعه، ۱۲ آذر ۱۳۹۵روز های پخش: جمعه ها و شنبه ها بازیگران: Gong Yoo , Kim Go Eun , Lee Dong Wook
قسمت ویژه زیرنویس انگلیسی اضافه شدکره سریال - مرجع دانلود رایگان سریال کره ای
قسمت-دهم-سریال-کره-ای-گوبلین انلود قسمت 10 سریال کره ای گوبلین + زیرنویس فارسی | دانلود قسمت 10 سریال کره ای Goblin 2016 با لینک مستقیم و رایگان! در مورد یه گوبلینه که وقتی کسی میمیره در اون دنیا راهنماییشون میکنه اون با یه فرشته مرگ هم زندگی میکنه که اون فراموشی گرفته در این بین شین که گوبلینه دیگه سریال کره ای گوبلیندانلود قسمت 10 گوبلین - دانلود فیلم،سریال و آهنگ کره ای
دانلود سریال کره ای و آهنگ های سریال کره ای
دانلود تمامی آهنگ های سریال کره ای گوبلین ( جن) 
موسیقی متن سریال کره ای جن + کیفیت بالا 
Ost اصلی سریال کره ای گوبلین 
 
 
 
توجه : این سریال در سایت قرار گرفته است و برای دانلود کافی است اینجا کلیک کنید…
برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید….مرجع دانلود سریال کره ای|کره فا
دانلود سریال کره ای Goblin 2016
عنوان ها: گابلین | Goblinوضعیت پخش: به اتمام رسیده | تا قسمت ویژه دوم اضافه شدزیرنویس فارسی: دارد | تا قسمت ویژه اول اضافه شدژانر: عاشقانه | فانتزی | درامشبکه پخش: tvNتعداد قسمت: 16تاریخ پخش: 2 دسامبر 2016 | جمعه، ۱۲ آذر ۱۳۹۵روز های پخش: جمعه ها و شنبه ها بازیگران: Gong Yoo , Kim Go Eun , Lee Dong Wook
قسمت ویژه اول زیرنویس فارسی اضافه شدکره سریال - مرجع دانلود رایگان سریال کره ای
دانلود سریال کره ای Goblin 2016
عنوان ها: گابلین | Goblinوضعیت پخش: به اتمام رسیده | تا قسمت ویژه دوم اضافه شدزیرنویس فارسی: دارد | تا قسمت ویژه دوم اضافه شدژانر: عاشقانه | فانتزی | درامشبکه پخش: tvNتعداد قسمت: 16تاریخ پخش: 2 دسامبر 2016 | جمعه، ۱۲ آذر ۱۳۹۵روز های پخش: جمعه ها و شنبه ها بازیگران: Gong Yoo , Kim Go Eun , Lee Dong Wook
قسمت ویژه دوم زیرنویس فارسی اضافه شدکره سریال - مرجع دانلود رایگان سریال کره ای
قسمت-یازدهم-سریال-کره-ای-گوبلین انلود قسمت 11 سریال کره ای گوبلین + زیرنویس فارسی | دانلود قسمت 10 سریال کره ای Goblin 2016 با لینک مستقیم و رایگان! در مورد یه گوبلینه که وقتی کسی میمیره در اون دنیا راهنماییشون میکنه اون با یه فرشته مرگ هم زندگی میکنه که اون فراموشی گرفته در این بین شین که گوبلینه دیگه سریال کره ای گوبلیندانلود قسمت 10 گوبلین - دانلود فیلم،سریال و آهنگ کره ای
دانلود سریال کره ای و آهنگ های سریال کره ای
دانلود سریال کره ای گوبلین Goblin
سریال کره ای گوبلین با لینک مستقیم رایگان
دانلود سریال کره ای Goblin با زیرنویس فارسی
سریال Goblin با چهار کیفیت -۱۰۸۰p Full HD-480p-540p-720p
کیفیت ۱۰۸۰p Full HD به درخواست یکی از دوستان اضافه شد
قسمت ۱۶ اضافه شد زیرنویس هم تکمیل گردید
 
سریال کره ای گوبلین قسمت اول
قسمت اول سریال کره ای گوبلین
عنوان : گوبلین – Goblin – The Lonely, Shining Goblin ژانر : فانتزی – رمانتیک کارگردان : Lee Eung Bok نویسنده : Kim Eun Sook شبکه : tvN تعداد قسمت ها
دانلود سریال کره ای گوبلین Goblin
سریال کره ای گوبلین با لینک مستقیم رایگان
دانلود سریال کره ای Goblin با زیرنویس فارسی
سریال Goblin با سه کیفیت ۴۸۰p-540p-720p
قسمت ۱۶ اضافه شد زیرنویس هم تکمیل گردید
دانلود سریال کره ای گوبلین Goblin 2016
منتشر کننده :پاراداکس دی ال | مرجع دانلود فیلم و سریال
عنوان فارسی : جن | گابلین | گوبلین
عنوان انگلیسی : Goblin | Dokkaebi
عنوان کره ای :  도깨비
امتیاز : N/A
اطلاعات کامل : WikiPedia
ژانر : فانتزی | ملودرام | عاشقانه
شبکه پخش کننده : t
دانلود سریال کره ای گوبلین Goblin
سریال کره ای گوبلین با لینک مستقیم رایگان
دانلود سریال کره ای Goblin با زیرنویس فارسی
سریال Goblin با سه کیفیت ۴۸۰p-540p-720p
قسمت ۱۶ اضافه شد زیرنویس هم تکمیل گردید
دانلود سریال کره ای گوبلین Goblin 2016
منتشر کننده :پاراداکس دی ال | مرجع دانلود فیلم و سریال
عنوان فارسی : جن | گابلین | گوبلین
عنوان انگلیسی : Goblin | Dokkaebi
عنوان کره ای :  도깨비
امتیاز : N/A
اطلاعات کامل : WikiPedia
ژانر : فانتزی | ملودرام | عاشقانه
شبکه پخش کننده : t
دانلود سریال کره ای گوبلین Goblin 2016 با لینک مستقیم
۴۸۰p : قسمت ۱۰ | ۵۴۰p : قسمت ۱۰ | ۷۲۰p : قسمت ۱۰
کیفیت ۷۲۰p X265 قسمت ۱۰ اضافه شد
زیرنویس فارسی قسمت ۱۰ اضافه شد
دانلود سریال کره ای گوبلین Goblin 2016
منتشر کننده : سینماتک | مرجع دانلود فیلم و سریال
عنوان فارسی : جن | گابلین | گوبلین
عنوان انگلیسی : Goblin | Dokkaebi
عنوان کره ای :  도깨비
امتیاز : N/A
اطلاعات کامل : WikiPedia
ژانر : فانتزی | ملودرام | عاشقانه
شبکه پخش کننده : tvN
تعداد قسمت ها : ۱۶
روز های پخش : جمعه
دانلود سریال کره ای گوبلین Goblin 2016 با لینک مستقیم
کیفیت ۴۸۰p : قسمت ۰۴ | کیفیت ۵۴۰p : قسمت ۰۴ | کیفیت ۷۲۰p : قسمت ۰۴
کیفیت ۷۲۰p X265 قسمت ۰۴ اضافه شد
زیرنویس فارسی قسمت ۰۴ اضافه شد
دانلود سریال کره ای گوبلین Goblin 2016
منتشر کننده : سینماتک | مرجع دانلود فیلم و سریال
عنوان فارسی : جن | گابلین | گوبلین
عنوان انگلیسی : Goblin | Dokkaebi
عنوان کره ای :  도깨비
امتیاز : N/A
اطلاعات کامل : WikiPedia
ژانر : فانتزی | ملودرام | عاشقانه
شبکه پخش کننده : tvN
تعداد قسمت ها : ۱۶
دانلود سریال کره ای گوبلین Goblin 2016 با لینک مستقیم
کیفیت ۴۸۰p : قسمت 05 | کیفیت ۵۴۰p : قسمت 05 | کیفیت ۷۲۰p : قسمت 05
کیفیت ۷۲۰p X265 قسمت 05 اضافه شد
زیرنویس فارسی قسمت 05 اضافه شد
دانلود سریال کره ای گوبلین Goblin 2016
منتشر کننده : سینماتک | مرجع دانلود فیلم و سریال
عنوان فارسی : جن | گابلین | گوبلین
عنوان انگلیسی : Goblin | Dokkaebi
عنوان کره ای :  도깨비
امتیاز : N/A
اطلاعات کامل : WikiPedia
ژانر : فانتزی | ملودرام | عاشقانه
شبکه پخش کننده : tvN
تعداد قسمت ها : ۱۶
روز ه
دانلود سریال کره ای گوبلین Goblin 2016 با لینک مستقیم
کیفیت ۴۸۰p : قسمت ۰۴ | کیفیت ۵۴۰p : قسمت ۰۴ | کیفیت ۷۲۰p : قسمت ۰۴
کیفیت ۷۲۰p X265 قسمت ۰۴ اضافه شد
زیرنویس فارسی قسمت ۰۴ اضافه شد
دانلود سریال کره ای گوبلین Goblin 2016
منتشر کننده : سینماتک | مرجع دانلود فیلم و سریال
عنوان فارسی : جن | گابلین | گوبلین
عنوان انگلیسی : Goblin | Dokkaebi
عنوان کره ای :  도깨비
امتیاز : N/A
اطلاعات کامل : WikiPedia
ژانر : فانتزی | ملودرام | عاشقانه
شبکه پخش کننده : tvN
تعداد قسمت ها : ۱۶
دانلود سریال کره ای گوبلین Goblin 2016 با لینک مستقیم
۳۶۰p : قسمت ۱۲ | ۴۸۰p : قسمت ۱۲ | ۵۴۰p : قسمت ۱۲ | ۷۲۰p : قسمت ۱۲
کیفیت ۷۲۰p X265 قسمت ۱۲ اضافه شد
زیرنویس فارسی قسمت ۱۲ اضافه شد
دانلود سریال کره ای گوبلین Goblin 2016
منتشر کننده : سینماتک | مرجع دانلود فیلم و سریال
عنوان فارسی : جن | گابلین | گوبلین
عنوان انگلیسی : Goblin | Dokkaebi
عنوان کره ای :  도깨비
امتیاز : N/A
اطلاعات کامل : WikiPedia
ژانر : فانتزی | ملودرام | عاشقانه
شبکه پخش کننده : tvN
تعداد قسمت ها : ۱۶
روز
Goblin    زیرنویس فارسی
محصول: 2016 کره جنوبیوضعیت: در حال پخشکیفیت: 360p | 480p | 540p | 720p | 720-x265ژانر: فانتزی عاشقانه درامقسمت ها: 16
قسمت 14 اضافه شد.

MV جدید + ost part 13 اضافه شد.

"کیم شین" یک گابلین ( جن ) است که از ارواح محافظت میکند و دیگه نمیخواد زندگی جاودانه داشته باشه. فرشته مرگ "لی دونگ" که دچار فراموشی است به او کمک میکند تا...
 
ProMovies - دانلود سریال ها
Goblin    زیرنویس فارسی
محصول: 2016 کره جنوبیوضعیت: پایان یافته استکیفیت: 360p | 480p | 540p | 720p | 720-x265ژانر: فانتزی عاشقانه درامقسمت ها: 16
تا قسمت آخر با زیرنویس فارسی اضافه شد.

ost کامل اضافه شد.

"کیم شین" یک گابلین ( جن ) است که از ارواح محافظت میکند و دیگه نمیخواد زندگی جاودانه داشته باشه. فرشته مرگ "لی دونگ" که دچار فراموشی است به او کمک میکند تا...
 
Pro
Goblin    زیرنویس فارسی
محصول: 2016 کره جنوبیوضعیت: در حال پخشکیفیت: 480p | 540p | 720p | 720p-x265ژانر: فانتزی عاشقانه درامقسمت ها: 16
قسمت 09 اضافه شد.

FMV پارت ششم اضافه شد.

"کیم شین" یک گابلین ( جن ) است که از ارواح محافظت میکند و دیگه نمیخواد زندگی جاودانه داشته باشه. فرشته مرگ "لی دونگ" که دچار فراموشی است به او کمک میکند تا...
 
ProMovies - دانلود سریال های امری
Goblin    زیرنویس فارسی
محصول: 2016 کره جنوبیوضعیت: در حال پخشکیفیت: 360p | 480p | 540p | 720p | 720-x265ژانر: فانتزی عاشقانه درامقسمت ها: 16
قسمت ویژه کیفیت 540 اضافه شد.

MV جدید + ost part 13 اضافه شد.

"کیم شین" یک گابلین ( جن ) است که از ارواح محافظت میکند و دیگه نمیخواد زندگی جاودانه داشته باشه. فرشته مرگ "لی دونگ" که دچار فراموشی است به او کمک میکند تا...
 
ProMovies - دان
Goblin    زیرنویس فارسی
محصول: 2016 کره جنوبیوضعیت: پایان یافته استکیفیت: 360p | 480p | 540p | 720p | 720-x265ژانر: فانتزی عاشقانه درامقسمت ها: 16 + 2 ویژه
تا قسمت آخر با زیرنویس فارسی اضافه شد.

قسمت ویژه 02 اضافه شد.

"کیم شین" یک گابلین ( جن ) است که از ارواح محافظت میکند و دیگه نمیخواد زندگی جاودانه داشته باشه. فرشته مرگ "لی دونگ" که دچار فراموشی است به او کمک میکند تا...

Goblin    زیرنویس فارسی
محصول: 2016 کره جنوبیوضعیت: پایان یافته استکیفیت: 360p | 480p | 540p | 720p | 720-x265ژانر: فانتزی عاشقانه درامقسمت ها: 16 + 3 ویژه
تا قسمت آخر با زیرنویس فارسی اضافه شد.

قسمت ویژه 02 اضافه شد.

"کیم شین" یک گابلین ( جن ) است که از ارواح محافظت میکند و دیگه نمیخواد زندگی جاودانه داشته باشه. فرشته مرگ "لی دونگ" که دچار فراموشی است به او کمک میکند تا...

Goblin    زیرنویس فارسی
محصول: 2016 کره جنوبیوضعیت: در حال پخشکیفیت: 480p | 540p | 720p | 720p-x265ژانر: فانتزی عاشقانه درامقسمت ها: 16
تریلر قسمت 5 اضافه شد.

ost پارت سوم اضافه شد.

"کیم شین" یک گابلین ( جن ) است که از ارواح محافظت میکند و دیگه نمیخواد زندگی جاودانه داشته باشه برای همین به دنبال یک عروس انسان است. فرشته مرگ "لی دونگ" که دچار فراموشی است به او کمک میکند تا...
Goblin    زیرنویس فارسی
محصول: 2016 کره جنوبیوضعیت: در حال پخشکیفیت: 480p | 540p | 720p | 720p-x265ژانر: فانتزی عاشقانه درامقسمت ها: 16
 قسمت 3 اضافه شد.

ost پارت اول اضافه شد.

"کیم شین" یک گابلین ( جن ) است که از ارواح محافظت میکند و دیگه نمیخواد زندگی جاودانه داشته باشه برای همین به دنبال یک عروس انسان است. فرشته مرگ "لی دونگ" که دچار فراموشی است به او کمک میکند تا...
Goblin    زیرنویس فارسی
محصول: 2016 کره جنوبیوضعیت: در حال پخشکیفیت: 480p | 540p | 720p | 720p-x265ژانر: فانتزی عاشقانه درامقسمت ها: 16
زیرنویس فارسی قسمت 08 اضافه شد.

ost پارت ششم اضافه شد.

"کیم شین" یک گابلین ( جن ) است که از ارواح محافظت میکند و دیگه نمیخواد زندگی جاودانه داشته باشه. فرشته مرگ "لی دونگ" که دچار فراموشی است به او کمک میکند تا...
 
ProMovies - دانلود
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

برای ورود به کانال الگرام ما کلیک کنید